Wat is MBTI

Wat is MBTI workshop MBTI step II

Wat is MBTI en waar staat de afkorting MBTI voor?

MBTI staat voor Myers Briggs Type Indicator. Katherine Briggs (1875-1968) en haar dochter Isabel Myers (1897-1980) hebben deze indicator ontwikkeld. De MBTI is een vragenlijst, geen test! De resultaten brengen waardevolle verschillen tussen normale, gezonde personen aan het licht. Verschillen die de bron van heel wat misverstanden en communicatiestoornissen kunnen vormen.

Wat schiet ik er mee op door MBTI te doen?

Door de vragenlijst in te vullen en de resultaten met de trainer van Da’s typisch, individueel of in het team, te bespreken, leer je je unieke talenten ontdekken en kan je zelfbeeld worden versterkt of bevestigd. Je kunt deze informatie gebruiken om tot een beter begrip te komen van jezelf (waarom doe ik zoals ik doe), je motivaties, je natuurlijke talenten en je groeimogelijkheden.

Het verklaart waarom sommigen waar je mee omgaat aan een half woord genoeg hebben en je snel op 1 lijn zit (en jullie beiden misschien wel dezelfde blinde vlek hebben!). Terwijl anderen van een andere planeet lijken te komen en dan toch aanvullend blijken te zijn. Je zult meer begrip en respect krijgen voor personen die van jou verschillen. Het bevordert de samenwerking met die ander omdat je een brug weet te slaan in communicatie. Je gaat zien waar jouw kwaliteiten liggen. Het verklaart waarom een ander excelleert in iets wat jij moeilijk vindt. Je leert te onderkennen waar je energie van krijgt én waardoor je het verliest.

Het is praktisch, dagelijks toepasbaar, positief, gaat uit van de kracht en toegevoegde waarde van elk type en kent veel toepassingsgebieden. Al met al zit daar voor Da’s typisch ook de kracht en kwaliteit van MBTI: praktisch en positief!

Wat is een “psychologisch Type”?

Psychologisch type is een door de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961) ontwikkelde theorie die een aantal verschillen tussen gezonde mensen verklaart. Hij kwam tot de conclusie dat de verschillende gedragingen het resultaat zijn van de aangeboren neiging van personen om hun psyche op verschillende manieren te gebruiken. Dus ondanks dat we allemaal verschillende individuen zijn, met verschillende opvoeding en een eigen identiteit, zijn er toch een aantal mentale processen te onderscheiden die universeel zijn en maar op 2 manieren plaatsvinden.

Wat houdt MBTI in?

Briggs en later Myers wilden de persoonlijkheidstheorie van Jung toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen en voor gebruik in het alledaagse leven. Immers als iedereen dat inzicht in de verschillen zou hebben zouden communicatiestoornissen kunnen worden voorkomen. Daarnaast zou iedereen op zoek kunnen gaan naar een baan waar ze energie van zouden krijgen. Uiteindelijk verfijnden zij Jungs theorie en benoemden 16 types.

Er zijn 8 uitingsvormen bestaande uit 4 tegenovergestelde paren. Ook al gebruikt iedereen alle 8 uitingsvormen, het is bewezen dat je een sterke voorkeur hebt voor 4 daarvan.
MBTI achterhaalt de persoonlijke voorkeuren voor 4 manieren van doen.

Er zijn geen betere of slechtere types. Elk type wordt met name gewaardeerd om zijn kwaliteiten, zijn sterke kanten.

Type is universeel,  maar de expressie van de voorkeuren kan per cultuur enorm verschillen, dus een Noor en een Italiaan van hetzelfde type zullen dat soms op een verschillende manier uiten.

De dimensies

De volgende 4 dimensies, ook wel mentale processen genoemd, worden onderscheiden

 1. Wat geeft jou energie?
 2. Aan welke soort informatie besteed jij het liefste aandacht?
 3. Hoe verwerk je die informatie en kom je tot een beslissing?
 4. Aan welke leefstijl geef je de voorkeur?

4 dimensies met ieder 2 mogelijkheden (tegenpolen), geeft 8 mentale processen en dat geeft 16 mogelijke combinaties, 16 Types genoemd.

Iedereen heeft de keuze om beide kanten in te zetten. Je kunt alleen beide kanten niet tegelijk inzetten. En omdat dat niet kan, zul je kiezen. En dan blijkt dat we dat kiezen vaak onbewust doen. We hebben een voorkeurskant! Die kant gaat ons net even gemakkelijker af dan de andere kant.

Cryptisch?

De 16 types worden wereldwijd aangeduid met dezelfde afkorting. Voor niet ingewijden komt dit cryptisch over. Immers wat is een ENFJ, ISTP, ESFP of… ? Maar als je het eenmaal weet,…. gaat er een wereld voor je open.

 • Je bent of E of I
 • Je bent of S of N
 • Je bent of T of F
 • Je bent of J of P

En dan nog geldt: Type is meer dan de 4 “letters” opgeteld!

Op welke vraagstukken richt het MBTI instrument zich?

MBTI richt zich bijvoorbeeld op:

 • Verbeteren van teamprestatie
 • Zelfkennis en ontwikkeling
 • Vergroten van de vaardigheden van managers hun medewerkers te begeleiden bij veranderingsprocessen
 • Verbeteren van werkrelaties
 • Verbeteren van communicatie
 • Ouders-kind relaties
 • Het toepassen van strategien tot het oplossen van problemen
 • Het begrijpen hoe mensen reageren op stress

Voorwaarden om tot een succes te komen

 • Deelnemers doen op vrijwillige basis mee
 • De deelnemers beslissen zelf of zij de resultaten willen delen met de anderen

Feiten

Er zijn –in meer dan 60 jaar- meer dan 4000 wetenschappelijke studies over dit onderwerp verschenen. Zij leveren een sterk bewijs voor betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument.

Per jaar worden er meer dan 3,5 miljoen indicators ingevuld. Voor Nederlanders is er een versie in het Nederlands, het is de Europese variant. De indicator is in meer dan 30 talen beschikbaar.

En wat is het niet?

Hiervoor verwijzen we je graag naar onze pagina over vooroordelen

Meer weten?

Hiervoor verwijzen we je graag naar The Myers & Briggs Foundation.