Vooroordelen?

vooroordelen MBTI

Er bestaan vele modellen en theorieën. Sommige nuttig, sommige misschien niet. Sommigen spreken je aan, andere minder of helemaal niet. We hebben er allemaal wel een beeld bij toch? Dat zijn vooroordelen. Ook bij MBTI.

Wat is het niet, wat doet het niet?

  • MBTI zegt niks over vaardigheden, intelligentie of capaciteiten
  • MBTI is geen test, het is niet geschikt als beroepentest
  • het is geen etiket, je wordt niet in een vakje geplaatst. Immers jij kiest welke kant je inzet, je hebt de beschikking over beide! Er zijn geen goede of foute voorkeuren.
  • type is geen excuus! Immers je kunt anders….
  • het is niet gezegd dat je óók niet heel goed zou kunnen zijn in je niet-voorkeurskant
  • je doopceel wordt niet gelicht, je hoeft je diepste gedachten of gevoelens niet te delen. Natuurlijk speelt je opvoeding een rol, je levenservaring, je opleiding, het heeft je gevormd tot wie je nu bent. Zeker interessant, maar niet in de training. We gaan niet je doopceel lichten, immers type is aangeboren! Ongeacht alles wat je verder hebt aangeleerd!
  • het is geen standaard verhaal. MBTI wordt in de trainingen toegepast op je eigen dagelijkse praktijk. Wel is het zo dat als je de basis kennis hebt het gemakkelijk is om het uit te breiden naar andere toepassingsgebieden
  • het is niet zweverig, vaag of niet concreet. Het is duidelijk, eenvoudig toepasbaar en met aantoonbare resultaten. Er zijn –in meer dan 60 jaar- meer dan 4000 wetenschappelijke studies over dit onderwerp verschenen. Zij leveren een sterk bewijs voor betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument. Per jaar worden er meer dan 3,5 miljoen indicators ingevuld
  • het is niet weer een zoveelste model dat je niet kunt onthouden. Doordat je de verschillen in de training ervaart, zul je ze onthouden. Net zoals je fietsen niet meer verleert. En ja, het begin is best lastig.
  • En ja, wij mensen hebben altijd vooroordelen!
En wat als de test iets anders laat zien dan ik zelf denk?
En daarom is MBTI dus geen test! Immers een test geeft een uitslag, geeft goed of fout. MBTI is een vragenlijst (Indicator) die een indicatie geeft, een vermoeden wat jouw type zou kunnen zijn. Door er over te spreken en beschrijvingen te lezen van een aantal types, bepaal je uiteindelijk zelf welk type het beste bij je past! Voor de een zal dat bij de MBTI sessie al duidelijk worden, een ander heeft misschien tijd nodig om zichzelf te observeren, voordat het duidelijk is. Daarbij ben je niet verplicht om een type vast te stellen of bekend te maken.
Als het gaat om gebruik te maken van de verschillen, dan manipuleer je toch?
MBTI biedt een rationele structuur om normale, alledaagse verschillen tussen mensen te begrijpen. Ook de waardering en het constructief gebruik maken van deze verschillen maakt deel uit van de theorie en de ethiek waarop MBTI steunt. De stap van herkennen en begrijpen naar waarderen en effectief gebruik maken van de verschillen is een opgave, omdat we van nature de voorkeur geven aan onze eigen standpunten en manier om beslissingen te nemen. Het mooie van de trainingen van Da’s typisch is dat we de verschillende uitingsvormen van de types laten ervaren. En dan blijkt dat onze eigen vooroordelen niet juist zijn, de interpretatie van het gedrag van die anders is gebaseerd op je eigen gezichtspunt. Zodra je dat een aantal keren op de diverse tegenpolen hebt gezien, gaat er een wereld voor je open! Echt, dat maakt het zo intrigerend! Waar eerst je irritatie zat, komt waardering voor in de plaats. VerschilInZicht!
De Engelse termen vertaald in het Nederlands hebben een negatieve toon!
De Engelse termen hebben inderdaad een nadeel. Je bent snel geneigd het “even” voor jezelf te vertalen. En zo betekent Judging dus echt niet veroordelend, net zo goed dat je onder Extraversion niet extravert mag verstaan.De termen zijn niet vertaald, omdat er nu wereldwijd sprake is van dezelfde afkorting. Een INTJ is wereldwijd een INTJ. Van Amerika tot Korea. Bij een vertaling zou dat dus niet meer lukken. Overigens is type universeel, maar de expressie van de voorkeuren kan per cultuur enorm verschillen, dus een Noor en een Italiaan van hetzelfde type zullen dat soms op een verschillende manier uiten.