Voor jou persoonlijk

Voor jou persoonlijk, individuele coaching, verhoging persoonlijke effectiviteit al dan niet met MBTI

Da’s typisch als coach, uitdager, klankbord, sparring partner voor jou persoonlijk, voor het verhogen van jouw persoonlijke effectiviteit. We gaan voor maatwerk, dus passend bij jouw ervaring, jouw vraagstuk aan de hand van jouw dagelijkse praktijk. Of je nu leidinggevende bent of niet, of je nu theoretisch bent opgeleid of juist een praktijkmens bent, we horen graag in een vrijblijvende kennismaking wat jóuw vraagstuk is, voordat we je iets aanbieden. Samen maken we vervolgens de inschatting of Da’s typisch een passende oplossing kan bieden en beoordelen we of er wederzijds vertrouwen bestaat om het traject aan te gaan.

Da’s typisch is het juiste adres op de volgende gebieden:

Klik op het onderwerp om meer te weten te komen!

Klankbord/sparring partner op business en/of persoonlijke effectiviteit
Je bent ondernemer, directeur, manager, projectleider of leidinggevende. Je worstelt met vraagstukken waar je met iemand over wilt sparren. Of je wilt bepaalde vaardigheden oefenen of zaken ook van een andere kant leren bekijken, ideeën opdoen. Binnen het bedrijf zie je die mogelijkheid niet of er is niemand in je omgeving waar je dat mee zou kunnen of willen. Bij Da’s typisch kan dat in alle vrijheid! We bespreken wat je fijn vindt. Een vast tijdstip in de maand en zien wat er op tafel komt of werken aan een concreet benoemd onderwerp (zoals cijfers leren interpreteren, sturen met een dashboard, een presentatie houden, onderhandelingen voorbereiden, klankborden over personeelsbeoordeling, aansturen MT, wijzigen organisatiestructuur of functieprofielen, gesprekstechnieken oefenen, tips en trucs voor ad hoc vraagstukken). Naast onze gesprekken kan het zijn dat Da’s typisch wordt ingehuurd voor de uitwerking van organisatievraagstukken
Leiderschap en leidinggeven
Welke kwaliteiten van mensen zijn er binnen je team vertegenwoordigd en hoe benut je die? Hoe laat je mensen excelleren? Wat betekent leiderschap voor jou? Groeien als leider. Jouw rol als leidinggevende, hoe pak je dat aan? Leiding geven aan een verandertraject, hoe ga je dat doen? Leer hoe je door het aanpassen van jouw uitleg of werkinstructie zorgt dat de opdracht goed begrepen wordt. Reflectie op je huidige manier van leidinggeven, etc.
Persoonlijke effectiviteit verhogen
Welke zijn jouw kwaliteiten en hoe benut je die maximaal. Hoe haal je meer energie uit je werk! Hoe behaal je meer resultaat met minder moeite? Hoe kun jij winnen aan overtuigingskracht? Hoe zorg je dat de ander je in 1x begrijpt? Hoe zorg je dat je daadwerkelijk invloed uitoefent? Met andere woorden: doelgerichter resultaten behalen, efficiënter en met meer draagvlak.

MBTI typebepaling
De individuele MBTI typebepaling stap I of stap II kan ook los van een coachingsvraag door Da’s typisch worden afgenomen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. De sessie duurt 2 uur en jouw daaraan voorafgaande voorbereiding 25 minuten. Natuurlijk is ook dit aanbod maatwerk! Meer informatie over MBTI vind je “hier“.
MBTI toegepast in de praktijk
MBTI is een middel en geen doel op zich. Vooral op het gebied van communicatie en samenwerking, kan door middel van MBTI veel inzicht worden verkregen en versneld een verbetering worden behaald! Samen verkennen we waar je misschien wel dagelijks tegenaan loopt en oefen je praktische handvatten ter verbetering! Vanzelfsprekend is Da’s typisch gekwalificeerd in MBTI stap I, stap II en Type&Teams en is daarmee bevoegd om ook individuele en team vragenlijsten MBTI af te nemen. Dit kan losstaand ter oriëntatie, maar ook gekoppeld aan een coachingsvraagstuk of maatwerk training voor een team.
Communicatie en samenwerking
Hoe kan ik mijn collega’s eindelijk eens begrijpen en constructief met hen samenwerken. Hoe krijg ik of dwing ik respect en waardering voor een andere aanpak af. “Help! Ik zit in een duobaan: en we zijn zo verschillend…. !” Leer hoe je door het aanpassen van jouw uitleg, antwoord of werkinstructie, zorgt dat de ander begrijpt wat jij bedoelt! Natuurlijk kunnen bepaalde modellen behulpzaam zijn bij jouw vraagstuk. Denk aan LSD, Roos van Leary, Proces/Inhoud/Relatie, dramadriehoek, MBTI, etc. Waar nodig gaan we die in de praktijk toepassen.
Van feedback naar feedforward
Hoe geef je duidelijke respectvolle feedback, waar wat mee wordt gedaan! Kijken we naar hoe het ging of juist naar hoe we het graag willen zien in de toekomst? Hoe doe je dat?
Voorzitten van een efficiënte, ontspannen vergadering met gedragen besluiten
Leer hoe je efficiënt en effectief een vergadering leidt. Laat de collega’s hun mening geven en elkaar begrijpen. Hoe zorg je voor het nemen van goed onderbouwde en bovenal gedragen besluiten. Hoe zorg je dat je alle aspecten van een vraagstuk belicht? Hoe zorg je dat de actielijst inderdaad leidt tot actie?
Verkoopresultaten, acquisitie en onderhandelen
Zowel verkoopvaardigheden als interpreteren van cijfers, markt, klant komen aan bod. Marge en omzet verhogen, kosten verlagen. Acquisitie– en verkoopgesprekken, hoe bereid je die voor en hoe voer je die? Zicht krijgen op koopmotieven en taal van jouw klant. Up- en cross-selling hoe doe je dat? Verkopen volgens Pareto. Onderhandelingen beter voeren. Aansturen van een salesteam. Je bent overtuigd van een technisch/inhoudelijk juist advies of product. Hoe krijg je jouw klant hiervoor enthousiast? Etc.
Al dan niet geplande carrièrestap: hoe pak ik het aan?
Een reorganisatie binnen het bedrijf, je baan vervalt, hoe nu verder? Je bent toe aan promotie of werk in een andere richting. Door privé omstandigheden ben je de balans kwijt. Je voelt je bij deze werkgever niet thuis. Je krijgt promotie! Hoe groei je snel in je nieuwe rol? Wat past wel? Wat zeker niet? Wat vind ik leuk? Waar liggen mijn talenten? Waar krijg je energie van? Wat vind je leuk? Hoe pak je het aan? Oefenen van gesprekken, aanreiken van handige handvatten of modellen.
Van stress naar meer balans
Stress op het werk. Niet iedereen ervaart (evenveel) stress op hetzelfde moment of in dezelfde situatie. De begrippen tijdsdruk en stress zijn niet uitwisselbaar. Sommigen presteren juist goed onder druk, anderen niet. In de praktijk kun je er zeker wat aan doen om stress te beperken of juist de druk op te voeren. Hoe dan? Hoe zorg je voor die balans? Wat zijn de triggers? Hoe herken je stress bij jezelf en bij anderen? Wat kun je anders doen?

Van Whatsapp tot locatie

Belangrijk is dat de omgeving bijdraagt aan de kwaliteit van ons gesprek, of dat nu telefonisch, op kantoor, je bedrijf, thuis of op een externe locatie is. En ja, dat kan ook via Teams, een horeca gelegenheid of een wandeling in de natuur zijn.
Natuurlijk kan het zijn dat er vragen opkomen op een moment dat er geen afspraak in de agenda staat. No problem, je staat er niet alleen voor! Er is altijd gelegenheid om elkaar tussendoor te (video-)bellen, Whatsapp of te e-mailen.

Voor jou persoonlijk, individuele coaching, verhoging persoonlijke effectiviteit al dan niet met MBTI.
Da's typisch voor  persoonlijke groei en concrete resultaten.
Da’s typisch voor persoonlijke groei en concrete resultaten!