MBTI intake teamtraining

Meyers Briggs Type Indicator MBTI intake teamtraining

MBTI intake voor teams

De deelnemers zijn gebaat bij herkenning van hun eigen dagelijkse praktijk in de workshop! Daarom vindt een vrijblijvende MBTI intake plaats met de opdrachtgever. Met deze aanpak wordt duidelijk waar de organisatie een oplossing voor zoekt, eventueel wordt er met andere personen in de organisatie verder gesproken om de leerdoelen kraakhelder te krijgen. Dan pas brengt Da’s typisch offerte uit.

Het team kan natuurlijk tegen “van alles” aanlopen! Da’s typisch doet zéker niet alles! Da’s typisch levert alleen maatwerk en hanteert de Myers Briggs Type Indicator als basis voor de teamtrainingen. De onderwerpen betreffen communicatie, samenwerking (al dan niet in projecten), besluitvorming, brainstorms en sales. Zie MBTI voor individu en teams.

We krijgen wel eens de vraag voor een teamuitje. Tja, ondanks dat er in de workshops veel gelachen wordt, is het meer een inspanning, dan ontspanning. De term uitje past dus niet. Natuurlijk leer je elkaar tijdens de workshop wel heel veel beter kennen en draagt het vooral bij aan een duurzame samenwerking en respect voor elkaar.

Goed om te weten:

Da’s typisch is voorstander van trainingen opgedeeld in losse dagdelen.
Waarom kiezen we voor losse dagdelen?  4 redenen:

 1. Losse dagdelen geven ruimte om in de tussenliggende periode te reflecteren of te oefenen. Doordat er tijd zit tussen de trainingen kan er in een volgende sessie de diepte worden ingegaan, vragen uit de praktijk worden behandeld, ervaringen worden uitgewisseld;
 2. Doordat er tijd zitten tussen de dagdelen krijg je de kracht van de herhaling en het vervolg. De materie beklijft beter;
 3. Er wordt voorkomen dat iedereen aan het einde van de dag volkomen murw is en niets meer opneemt;
 4. Losse dagdelen geven ruimte om dringende, dagelijkse zakelijke beslommeringen af te werken, dat komt de kwaliteit van de training zeer ten goede.
Meerdere teams
Mocht het zo zijn dat er binnen een organisatie meerdere teams of collega’s een soortgelijke training wensen, dan zorgt Da’s typisch er voor dat de deelnemers uit verschillende trainingen toch dezelfde taal spreken.
Voorbeeld opzet training
Stel de vraag is afkomstig van een team: “Het managementteam wil korter vergaderen.” Typisch iets voor Da’s typisch! Wat kun je dan verwachten? Da’s typisch zal samen met de voorzitter/verantwoordelijke teamleden de uiteindelijke leerdoelen formuleren. Dat zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:
Benoemde leerdoelen:

 • effectiever, minder en korter kunnen vergaderen
 • minder op details, meer op hoofdlijnen en minder ad hoc
 • verder vooruitkijken
 • beter onderbouwde besluiten kunnen nemen
 • beter gedragen besluiten verkrijgen
 • meer rekening houden met de persoonlijke gevolgen voor collega’s in de organisatie
 • niet elke vergadering op dezelfde dingen terugkomen
 • weten waar de kracht van dit team zit
 • weten waar de kracht van het individu/teamlid zit
 • in staat zijn die krachten aan te spreken
 • bewust zijn van de blinde vlek van jou en van het team
  Dat blijkt uitgebreider dan de startvraag van het team. Hoe gaan we dat proces vormgeven?

  Het optimale aanbod
  In het optimale aanbod krijgt krijgt ieder teamlid een persoonlijk (opfris-)gesprek met MBTI typebepaling van max. 2 uur. Online is mogelijk. De enige maar niet onbelangrijke voorbereiding voor het teamlid is het nadenken over 3 wensen die hij/zij heeft voor de vergaderingen van het team in de toekomst, het individuele leerdoel en het invullen van de vragenlijst MBTI stap I of II (30 minuten).
  In het 1-op-1 gesprek komt aan de orde werking van MBTI, het bepalen van het eigen type, de toelichting op de kracht van dit type én de verschillen met de andere types. En natuurlijk de bespreking van de 3 wensen voor het team en het eigen leerdoel. Het teamlid ontvangt zijn eigen rapportage op papier en krijgt tevens informatie over de 15 mogelijke andere types. In een aantal kleine, praktische oefeningen zal het teamlid een aantal verschillen tussen types ervaren, dan wel herkennen. Het wordt duidelijk waar irritaties en waardering vandaan komen.
  Na dit gesprek is het teamlid goed vertrouwd met de theorie, hebben de collega’s hetzelfde vertrekpunt en zijn bij de trainer de verschillende wensen en types binnen het team bekend. Met de verkregen informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Vervolgens zal Da’s typisch met de verkregen input als uitgangspunt de training voorbereiden. Tegelijkertijd gaat het individu met de verkregen kennis over hemzelf en over 15 andere types bewust zijn omgeving en zichzelf observeren.
  Inmiddels is de locatie en catering geregeld door het team, 2x een dagdeel met een tussenliggende periode van 2 weken..
  We gaan het eerste dagdeel van 3,5 uur trainen. De training is gericht op de vergaderpraktijk van dit team. Oefenen, inzicht, reflectie, vallen en opstaan, humor vormen de ingrediënten. Het 2e dagdeel is een verdieping en wordt mede ingegeven door de ervaring (toepassing van het geleerde) in de tussenliggende 2 weken. Inzet is het zien en vertrouwen op elkaars kracht.
  Elk dagdeel wordt gestart en/of afgesloten (koffie, lunch, borrel, wandeling, borrel of diner) om kort, informeel met elkaar (bij) te praten. En uiteraard afgesloten (indien gewenst) met de evaluatie.
  Bovenstaande is een voorbeeld. Elk team, elk individu heeft zijn punten waar hij tegenaan loopt. Da’s typisch probeert de training hier zo goed mogelijk bij te laten aansluiten. Natuurlijk is het ook mogelijk de MBTI typebepaling in teamverband te doen in plaats van individueel.Een voorbeeld zou dan kunnen zijn middag en volgende ochtend en dan 2 weken later weer een dagdeel specifiek (in dit voorbeeld) op vergaderingen. Tussenliggende periode wordt benut om MBTI in de praktijk te ervaren en te laten beklijven.

Locatie
Da’s typisch heeft een voorkeur voor een informele, flexibel in te richten, ruime trainingslocatie (met projectiescherm) buiten het bedrijf, het liefst met de mogelijkheid bij goed weer buiten te zijn. De opdrachtgever regelt locatie en catering, Da’s typisch kan vanzelfsprekend een aantal suggesties doen.