MBTI stap II

MBTI stap II verfijning op MBTI stap I. Gaat over hoe je gedrag afhankelijk kan zijn van de situatie.

MBTI is zeker geen doel op zich, maar een middel! Het is een techniek om jezelf én die ander te begrijpen en te bereiken. MBTI Stap II is een verdieping op, verfijning van Myers-Briggs Stap I. Het is niet vereist eerst Stap I te volgen.
De MBTI typevoorkeuren worden bij Stap II onderverdeeld in facetten; het gaat hierbij over voorkeursgedrag. Je krijgt inzicht in:
– hoe mensen van hetzelfde type, toch op onderdelen kunnen verschillen in gedrag en
– hoe mensen van een verschillend type, gelijkenissen vertonen in gedrag!
Cathalijne is gekwalificeerd voor zowel stap I als II. Je ontvangt vanzelfsprekend de originele vragenlijst, het officiële rapport en materialen.

Bij de intake komt eerst op tafel waarvoor je MBTI wilt gebruiken, wat je er al van weet en vervolgens wordt MBTI Stap I of Stap II gekozen. Aan de hand van jouw coachvraag of vragen die leven binnen het team, krijg je praktische handvatten aangereikt. Je gaat de voorkeuren van mensen én jezelf herkennen én je leert die “andere” taal te spreken, zodat je zeker weet, dat je iemand bereikt en begrijpt.

Dus als je in communicatie, samenwerken, probleemoplossing, leidinggeven of projecten vastloopt, weet dan dat je je boodschap niet hoeft te herhalen of harder moet gaan praten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, dus begeef je eens op een andere weg!
MBTI voor individu en teams

mbti stap II
Bron: The Myers-Briggs Company