Werkwijze

Da’s typisch levert maatwerk voor zowel een individu als voor een team. De aandachtsgebieden tref je  “hier” aan.

Voor jou persoonlijk

Coaching

Er vindt een vrijblijvende kennismaking plaats. Tijdens het gesprek komt vanzelfsprekend aan de orde waar jij een oplossing voor zoekt, waar je tegen aanloopt. Ons aanbod  voor jou persoonlijk tref je “hier” aan. Da’s typisch maakt een inschatting of coaching, training of een MBTI typebepaling een oplossing kan bieden en biedt een offerte aan. Samen beoordelen we of er wederzijds vertrouwen bestaat om het traject aan te gaan.

MBTI typebepaling

De individuele MBTI typebepaling step I of step II  kan ook los van een coachingsvraag door Da’s typisch worden afgenomen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. De sessie duurt 3 uur en jouw daaraan voorafgaande voorbereiding 25 minuten.
Meer informatie over MBTI vind je “hier“.

Locatie

De enige eis die aan de locatie wordt gesteld, is dat we tussendoor niet gestoord worden. De gesprekken kunnen bij je thuis, op kantoor of op een externe locatie plaatsvinden.

Voor directie en management

Er vindt een vrijblijvende kennismaking plaats met Cathalijne Elings van Da’s typisch. In dit gesprek wordt duidelijk waar je als directie of management een oplossing voor zoekt. Cathalijne Elings heeft ruim 20 jaar gewerkt in zware management- en directiefuncties en tevens als toezichthouder. Ze weet waar ze het over heeft en herkent de problematiek.  Ter oriëntatie tref je “hier” ons aanbod “Voor directie en management”. Da’s typisch maakt een inschatting op welke wijze zij een oplossing kan bieden en biedt een offerte aan. Dat kan zijn op projectbasis en/of op basis van uurtarief. Beide partijen beoordelen of er wederzijds vertrouwen bestaat om het traject aan te gaan.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat individuele directie-, of managementleden worden gecoacht of een klankbord zoeken. Hiervoor verwijzen wij naar bovenstaande paragraaf “Voor jou persoonlijk”. Wordt er gekozen voor een teamtraining, dan verwijzen we naar onderstaande paragraaf “Voor teams”.

Voor teams

Er vindt een vrijblijvende intake plaats met de opdrachtgever. In dit gesprek wordt duidelijk waar de organisatie een oplossing voor zoekt, eventueel wordt er met andere personen in de organisatie verder gesproken om de leerdoelen kraakhelder te krijgen. Ter oriëntatie tref je “hier” ons aanbod aan. Da’s typisch hanteert de Myers Briggs Type Indicator als basis voor de meeste trainingen op het gebied van communicatie, samenwerking, besluitvorming, brainstorms en sales. Voor meer informatie over MBTI verwijzen we naar de rechter kolom “Waar staat MBTI voor”.

Da’s typisch maakt een inschatting of haar trainingen, danwel consultancy een oplossing kunnen bieden en brengt vervolgens offerte uit. De trainingen zijn meestal in dagdelen opgebouwd, consultancy en coaching per uur.

Da’s typisch is voorstander van trainingen opgedeeld in losse dagdelen. Afhankelijk van het onderwerp kan worden besloten maximaal 2 dagdelen op 1 dag te doen. Waarom kiezen we hiervoor? 4 redenen:

 1. Losse dagdelen geven ruimte om in de tussenliggende periode te reflecteren of te oefenen. Doordat er tijd zit tussen de trainingen kan er in een volgende sessie de diepte worden ingegaan, vragen uit de praktijk worden behandeld, ervaringen worden uitgewisseld;
 2. Doordat er tijd zitten tussen de dagdelen krijg je de kracht van de herhaling en het vervolg. De materie beklijft beter;
 3. Er wordt voorkomen dat iedereen aan het einde van de dag volkomen murw is en niets meer opneemt;
 4. Losse dagdelen geven ruimte om dringende, dagelijkse zakelijke beslommeringen af te werken, dat komt de kwaliteit van de training zeer ten goede.

Locatie

 

Da’s typisch heeft een voorkeur voor een informele trainingslocatie buiten kantoor, het liefst met de mogelijkheid bij goed weer buiten te zijn. De opdrachtgever kan indien gewenst, wel graag in overleg, zelf een locatie regelen.

De ideale werkwijze? Een voorbeeld

Stel de vraag is afkomstig van een team: “Laat het managementteam effectiever vergaderen en beter onderbouwde en beter gedragen besluiten nemen.” Typisch iets voor Da’s typisch! Stel de opdracht wordt gegund. Wat kun je dan verwachten? Op de eerstkomende teamvergadering zal na introductie van Da’s typisch samen met de voorzitter/verantwoordelijke een korte toelichting worden gegeven welk traject we gezamenlijk ingaan of worden samen met de teamleden de uiteindelijke leerdoelen geformuleerd. Dat zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien: Benoemde leerdoelen:

 • effectiever kunnen vergaderen
 • beter onderbouwde besluiten kunnen nemen
 • beter gedragen besluiten verkrijgen
 • weten waar de kracht van dit team zit
 • weten waar de kracht van het individu/teamlid zit
 • in staat zijn die krachten aan te spreken
 • bewust zijn van de blinde vlek van jou en van het team
 • feedback op een constructieve wijze kunnen geven
 • mogelijkheid tot individueel leerdoel

Dat blijkt uitgebreider dan de startvraag van het team. Hoe gaan we dat proces vormgeven? Er komt met elk individueel teamlid een gesprek (typebepaling) van 3 uur. De enige maar niet onbelangrijke voorbereiding voor het teamlid is het nadenken over 3 wensen die hij/zij heeft voor het team in de toekomst en het invullen van de vragenlijst (25 minuten) In de intake komt aan de orde het bepalen van het eigen type, de toelichting op de kracht van dit type en bespreking van de 3 wensen voor het team. Het teamlid ontvangt zijn eigen rapportage op papier en krijgt tevens informatie over de 15 mogelijke andere types. In een aantal kleine oefeningen zal het teamlid een aantal verschillen tussen types ervaren, dan wel herkennen. Het wordt duidelijk waar irritaties en waardering vandaan komen. Na dit gesprek is het teamlid goed vertrouwd met de theorie en zijn bij de trainer de verschillende wensen en types binnen het team bekend. Met de verkregen informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Vervolgens zal Da’s typisch met de verkregen input als uitgangspunt de training voorbereiden. Tegelijkertijd gaat het individu met de verkregen kennis over hemzelf en over 15 andere types bewust zijn omgeving en zichzelf observeren.

Vervolgens gaan we 2x een dagdeel trainen. De training is gericht op de dagelijkse praktijk van het team. Elk dagdeel wordt afgesloten met een borrel of lunch om kort, informeel door te praten. Vervolgens 1x  een vergadering in praktijk met toepassing van het geleerde met feedback van Da’s typisch. En uiteraard afgesloten (indien gewenst) de evaluatie met de opdrachtgever.

Bovenstaande is een voorbeeld. Elk team, elk individu heeft zijn punten waar hij tegenaan loopt. Da’s typisch probeert de training hier zo goed mogelijk bij te laten aansluiten.