Voor directie en management

Visie en strategie

Een onderneming kent een bepaalde levenscyclus. Van enorme groei tot verzanden in interne problematiek. Van momenten van innovatie en energie tot momenten dat de concurrentie zwaar is en er hard gesneden moet worden. Van directie en management wordt onder alle omstandigheden verwacht dat zij naast de dagelijkse beslommeringen overzicht en stuur behouden. Een heldere visie en strategie is noodzakelijk. Het blijven onderscheiden van de concurrentie een must. De kop in het zand steken betekent vaak de ondergang van de onderneming.

Da’s typisch biedt aan hierbij te helpen. De expertise van Da’s typisch ligt op het helder krijgen van de visie, van de strategie, van de identiteit van de onderneming ten opzichte van de concurrentie. Het begeleiden van het maken van keuzes voor wat betreft innovatie, maar ook keuzes ten aanzien van bezuinigingen. Hierbij proberen we altijd de balans in de gaten te houden voor wat betreft de impact op mensen, de haalbaarheid van maatregelen, vernieuwing, verandering en behoud van zaken die goed werken. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om je uit te dagen en te helpen om out of the box te denken!

Da’s typisch stelt zich hierbij op als sparringpartner, als advocaat van de duivel, als facilitator. Wat doen we niet? Op de stoel van de directie gaan zitten. Wat levert het op? Een doordachte, helder geformuleerde visie en strategie, onderscheidend vermogen en haalbare innovaties broodnodig voor een gezonde toekomst!

Wat betekent dat voor de praktijk?

Het kost een directie vaak moeite en tijd om de missie, visie of waarden te formuleren. En dan? Wat wij vaak tegenkomen is dat er vervolgens een memo uitgaat, een speech wordt gehouden voor personeel en een item bedrukt met bijvoorbeeld de missie de organisatie in gaat. Is dat voldoende om te zorgen dat de strategie ook wordt uitgevoerd? Nee dat niet. Da’s typisch kan helpen de vertaalslag te maken naar de praktijk. Dit kan op verschillende manieren, we doen dat graag met het management en personeel tezamen. Da’s typisch kan bijvoorbeeld workshops voor de verschillende afdelingen faciliteren om elk individu zijn bijdrage te laten leveren aan het volbrengen van de strategie. De workshops geven energie, geven duidelijkheid over wat er precies met de strategie bedoeld wordt, geven de mogelijkheid een eigen bijdrage te leveren en na te denken, geeft ruimte voor eigen initiatief. De strategie blijft daarmee niet alleen van het management, maar wordt het hart van de organisatie! Er is daadwerkelijk iets veranderd!

Daarnaast kan het zijn dat er individuen of teams in de nieuwe werkwijze moeten worden getraind. Da’s typisch verzorgt deze trainingen graag zolang het binnen onze kerngebieden valt. Tevens faciliteren we met veel plezier brainstorms en innovatiesessies.

Spreekt het bovenstaande je aan? Neem graag contact op voor een vrijblijvende kennismaking!