Onze oplossingen

Wat levert het op?

Elke training en elk individueel (coachings-) traject levert het volgende op:

 • meer inzicht in en het benutten van je eigen kwaliteiten
 • meer begrip, inzicht, waardering en respect voor elkaars kwaliteiten
 • verhoogde persoonlijke effectiviteit en verhoogde efficiency
 • praktische tips, dagelijks toepasbaar, doen wat werkt en bij je past
 • meer energie uit je activiteiten halen en weten waarom je energie verliest
 • zicht op eigen blinde vlek, zicht op blinde vlek van anderen en van het team als totaal

Afhankelijk van het onderwerp van de training en individuele consultancy zijn de volgende resultaten haalbaar:

 • beter onderbouwde, doordachte, gedragen én begrepen besluiten
 • efficiënter en met meer energie vergaderen
 • inzicht in koopmotieven en kunnen aanpassen eigen verkoopstijl leidt tot efficiëntere, prettigere verkoop
 • meer weten te halen uit een brainstorm; iedereen komt aan het woord en meer diepgang
 • hoe je van ideeën tot concrete acties komt
 • 4 tools om iets aan een ander uit te leggen zodat deze het altijd begrijpt
 • heldere feedback zonder kwade gezichten, complimenten geven die overkomen, beter leidinggeven
 • elkaar kunnen aanspreken op positieve wijze
 • vormgeven aan eigen loopbaan
 • beter functioneren in de huidige functie
 • van ergernis naar respect voor een collega
 • vernieuwen zonder buitenstaanders? Ook binnen de organisatie bruikbare ideeën genereren met meer dan alleen de ideeënbus
 • volledig achter de visie en strategie van de onderneming staan omdat alles doordacht is
 • visie vertaald naar de gevolgen en te ondernemen acties in de dagelijkse praktijk
 • kostenreducties: maatregelen bedenken, bepalen en doorvoeren
 • verbeterde teamprestatie, verhoogde teameffectiviteit
 • de deadlines binnen een project zo weten te plannen dat minder stress ontstaat
 • stress op de werkplek, weten waar het vandaan komt en het verminderen, c.q. voorkomen ervan
 • en wie weet! Dat is de verrassing van een maatwerktraining of consult!